กล่องมาตรฐานที่นิยมใช้กันทั่วไป

Regular Slotted Container (RSC) : กล่องฝาชน
- ฝาด้านบนด้านล่างมีลักษณะชนกัน


Overlap Slotted Container (OSC) : กล่องฝาเกย
- ฝาด้านบนด้านล่าง มีลักษณะเกยกัน


Full Telescope Design (FTD) : กล่องฝาครอบ
- กล่องด้านบนครอบปิดด้านล่าง


Die-Cut : กล่องไดคัท
- เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีการออกแบบด้วยความละเอียดเป็นพิเศษ


ชนิดของลอนกระดาษ


ชนิดของกระดาษคราฟท์

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลอ่อน (Recycle 100%) : CA
น้ำหนักมาตรฐาน 100 , 115 ,125 กรัม / ตารางเมตร

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล (เยื่อRecycle 100%) : KT
น้ำหนักมาตรฐาน 125 , 150 กรัม / ตารางเมตร

กระดาษคราฟท์สีครีม : KI
น้ำหนักมาตรฐาน 125 , 150 , 185 กรัม / ตารางเมตร

กระดาษคราฟท์สีเหลืองทอง : KA
น้ำหนักมาตรฐาน 125 , 150 , 185 , 230 กรัม / ตารางเมตร

กระดาษคราฟท์สีขาว : KW
น้ำหนักมาตรฐาน 140 , 170 กรัม / ตารางเมตร